Beylikdüzü Anaokulu Beylikdüzü Anaokulu Beylikdüzü Anaokulu
Parla Anaokulu

HAKKIMIZDA

NEDEN ?  7 ÇOK GEÇ DİYORUZ

 

Okul Öncesi Eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Verilen bu eğitim çocukların daha üretken,
daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin, okula fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olmasını
sağladığı da araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir gerçektir.

 

Bu anlamda sağlıklı , mutlu , özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve akademik kazanımları
güçlü çocuklar yetiştirmek istiyoruz.

 

Okul Öncesi eğitimin temel amacı çocukta var olan potansiyelin desteklenerek çocuğa bulunduğu gelişim

düzeyinden daha yukarı taşımayı sağlarken seçilen hedef ve hedef davranışları kazanması ve kazandığı

bu davranışlerı içselleştirebilmesine de olanak tanımaktır. Çocuğun en hızlı gelişme gösterdiği dönem

okul öncesi dönemdir. Okul öncesi dönemdeki kazınımları çocuğun gelişiminde belirleyici olur,

sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanmasını sağlar.

 

Kaliteli bir okul öncesi eğitim programına dahil olan çocukların tüm gelişim alanlarında daha yetkin oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 

Kişiliğin bir bütün olarak şekillendiği, gelişimlerinin en hızlı olduğu bu kritik dönemlerde PARLA  ANAOKULU olarak öğrencilerimize nitelikli bir eğitim veriyoruz. Soyut Kavramları somut materyallerle destekleyerek, basitten zora, bireysel farklılıkları da dikkate alınarak Çoklu zeka modeline göre planlanmış farklı eğitim ortamlarında modern teknolojiyi de kullanarak ülkemiz için çağdaş,  bireyler yetiştiriyoruz.

 

PARLA  ANAOKULU öğrencilerimiz anaokulundan itibaren projeler kapsamında farklı çalışmaların içinde de yer almaya başlarlar.

 

 

PARLA  ANAOKULU; 2-6 Yaş grubu çocuklarının kendine özgü gelişimlerini temel alan bilimsel anlayışı ve sorumluluğu ile çocuklarımızı en iyiye ulaşma amacı ile kurulmuştur. Çocuklarımızın kişiliklerinin yapılandığı ve akademik becerilerinin temellerinin atıldığı özellikle de beyin gelişiminin % 70 'inin tamamlandığı 2-6 yaş okul öncesi dönemin bizler için önemi büyüktür.

 

Hedefimiz hızlı değişim ve gelişim gösteren dünyamızda, eğitimin sürekliliği ilkesinden hareketle kendinden emin, kararlı, çevresine duyarlı, sağlıklı kişilik gelişimi olan, değişikliklere kolay uyum sağlayan, sorgulayan, merak eden, problemlere odaklanarak yaratıcı ve alternatif çözümler üretebilen, yaşamı kendisi ve çevresi için kolaylaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip, öğrenmekten haz duyan, Türkçemizi doğru kullanabilen, yüksek iletişim becerisine sahip akademik kazanımları güçlü alternatif bireyler yetiştirmektir

 

 

 

PARLA ANAOKULUNDA öğrenciler çoklu zeka modeline göre planlanmış ortamlarda okul öncesi eğitimi alırlar.

 

Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner’ın tanımladığı 8 zeka alanında eğitim verilir.

 

• Sözel –Dilsel zeka

• Mantıksal –Matematiksel zeka

• Görsel-Mekansal zeka

• Bedensel –Kinestetik zeka

• Müziksel –Ritmik zeka

• Kişisel –İçsel zeka

• Kişilerarası-Sosyal zeka

• Doğa –Varoluşçu zeka

 

Gardner’a göre her insan sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.

 

PARLA ANAOKULUNDA Çocuklarımız Yaparak yaşayarak aktif bir öğrenme süreci yaşar.Fen matematik etkinliğinde de Montessori yaklaşımından da faydalanılarak Montessori tekniği konsantrasyon eğitimi  uygulanmaktadır.

 

 

Doğayla iç içe olan ferah  sınıflarımızda, bir sınıf öğretmenimiz birde yardımcı öğretmenimiz görevlidir ve öğretmenlerimiz gün boyu branş dersleri dahil çocuklarımızla birliktedir.

 

 

 

PARLA ANAOKULU MESAİ SAATLERİ SİTE İÇİ  SAKİNLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK 
SABAH : 07 :00  AKŞAM: 19:30 OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.

 

 

Parla Anaokulu
Parla Anaokulu
Parla Anaokulu