Beylikdüzü Anaokulu Beylikdüzü Anaokulu Beylikdüzü Anaokulu
Parla Anaokulu
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

  Sevgili ebeveynler,

  Erken çocukluk dönemi olarak nitelendirdiğimiz 0-6 yaş arası süreç, çocuk gelişimi için en önemli evrelerden biri olarak değerlendirilir.  Bu dönem okul öncesi eğitim sürecine denk gelmekle birlikte çocuk, aile, toplum ve gelecek için önemli evrelerdendir.

  Oyun çocuğun en büyük gereksinimi ve kendini en iyi ifade şekli olarak tanımlanır. Bu gereksinimi en iyi karşılayan kurum ise ‘’anaokulları’’ dır. Anaokulları annenin yokluğunu gideren kurum olarak algılanmak yerine , anneye katkıda bulunan bir gelişim merkezi olarak tanımlanmalıdır.

  Ayrıca anaokulu, ilkokula hazırlık süreci olmaktan çok ailenin dışında ki dünyaya açılan farklı bir kapı olarak düşünülmeli ki, psiko-sosyal gelişiminin desteği de daha sağlıklı olabilsin.

  Yapılan bilimsel çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocukların, okul başarısı ve okula devam oranında doğrudan olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, bireylerin sahip oldukları potansiyellerinin de tam olarak kullanmalarını destekleyici bir unsur sunar.

  0-4 yaş aralığında beyin yapısının, kurgu ve fonksiyon gelişimi açısından üçte ikilik bir kısmı tamamlanmaktadır.

  Çocukların gelişim özeliklerine dair yapılan araştırmalar da; özellikle dil ve konuşma, iletişim, motorik gelişim, bilişsel gelişim, duygusal gelişim ve yaratıcılık becerileri gibi alanlarda okul öncesi bir kurumu ziyaret eden çocukların daha ilerde olduğu, daha özgüvenle hareket ederek sosyal becerilerinin daha gelişkin olduğu kanıtlanmaktadır.

  Okul öncesi sürecinin çocuk gelişiminde yarar sağladığı bazı unsurları net olarak sıralayabiliriz.

  1. Çocuklarda beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve sağlıklı beslenme bilincinin oluşumu

  2. Sosyal ve duygusal gelişiminin yaşına uygun bir şekilde ilerlemesi

  3. Ebeveyn-çocuk ilişkilerindeki ilerlemeler ve doğru yaklaşımlar

  4. Zekâ puanlarının yükselmesi

  5. Sınıfta kalma ya da okuldan ayrılma oranlarının düşmesi

  6. Hızlı bir şekilde bireyselleşerek yetişkinlik yaşamlarında özgüvenli, iletişime açık bireyler olması.

  Çocukların erken yaşlarda sosyalleşmesi için gerekli ortamların hazırlanması ve sosyallikle birlikte desteklenen gelişim düzeylerinin yaşlarına uygun bir şekilde ilerlemesi için Okul öncesi önemli bir süreçtir.  Daha ayrıntılı bir şekilde bakıldığında Okul öncesi süreç neleri kazandırır biraz daha detaylandıralım.

  Sevgi-Saygı, paylaşma, bütünün parçası olma ve bütüne katkıda bulunma, sorumluluk alma ve yerine getirme, iletişim gibi becerilerin temel merkezi okul öncesi kurumlardır. Çocuk bir birey olarak kendini korumayı, ilişkilerde kendini tanımlamayı ve tanımayı öğrenir. Sosyal çevre geliştirerek rolleri kavrar ve bugüne kadar var olan rollerinin farkına vararak yaşamda bir yer edinir.

  Bilinmesi gereken en önemli unsurlardan biri 3-6 yaş aralığında çocuklar bir birey olarak en büyük değişim ve gelişimi yaşarlar. Normal gelişim düzeyi içerisinde çocuk en önemli motorik gelişim sürecini 6 yaşa kadar tamamlamış olmalı ve sonraki yılarda bu yetilerini kullanarak ilerlemelidir. Ayrıca kendisinin ve sosyal çevresinin de farkındalık sürecini başlatmış olmalı ve muhakeme yeteneği, çözüm yeteneği ve ifade yeteneğini geliştirmiş olmalıdır. Ama burada unutulmamalıdır ki, çocuğun bu dönemde soyut düşünce yeteneği henüz tam gelişmemiştir ve somut adımlarla ilerlenme zorunluluğu vardır. Yaparak öğrenme dediğimiz bu süreçte deneyimleyerek birçok şeyi kavrama ve anlatma becerisi de gelişmektedir. Bu yüzden Okul Öncesi Eğitim Süreci çocuklar ve ebeveynler için önemli ve gereklidir.

   

   

   

   

   

 • DOZ. UZMAN PEDAGOG HEMŞİN ADIGÜZEL

  Hemşin ADIGÜZEL (Doz. Uzman Pedagog / Psikoterapist)

   

  Denizli'de doğmuş olan Adıgüzel, eğitim yaşamına Sosyoloji ile başlamıştır. Sonrasında Almanya'nın Berlin kentinde, yüksek başarı bursu ile Pedagoji ve Sosyal Hizmetler alanlarında eğitim görmüştür. Lisans tezini ''Aile Meclisi / Family Group Conference'' üzerine teslim eden Adıgüzel 100 tam puanla okulunu yüksek dereceli başarıyla bitirmiştir.

  ISI - Berlin (İnteraktif Sistemik Enstitüsü)'de Yüksek Lisans derecesinde ''Aile / Çift Terapisi'' eğitimini ''Hochgestrittese Paare/Eltern (Ağır Kavgalı Çift ve Aileler)'' üzerine yaptığı proje/tez çalışması ile tamamlamıştır.

  Hipnoterapi alanında yaptığı 4 yıllık Doktora niteliğindeki eğitimi ile korkular, kaygılar, hedefler ve odak noktaları, performans ve sporcu çalışmaları, cinsel işlevler, depresyon ve somatik hastalıklar, reenkarnasyon, gevşeme, burn-out, stres temelli psikolojik hastalıklar alanında da ''Hipno-Terapist'' ünvanı kazanmıştır. Psikanaliz temelli Hipnoterapi eğitimi ardından Alman Hipnoz Derneği'ne kabul edilmeye hak kazanan Adıgüzel, Hipnoz Koçluğu, Hipnoterapi Eğitmenliği ve Süpervizörlüğü yapmaya yetkilendirilmiştir.

  TherMEDİUS Enstitüsünde Hipnoz eğitimi vermeye yetkilendirilen sınırlı sayıdaki eğitimcilerdendir.

  Jakus Aile ve Çocuk gruplarında terapötik adımlar atmış olan Adıgüzel, dünyanın en büyük hastanelerinden olan Charité Berlin'de ''Türkiyeli Kadınlarda Depresyon'' konulu projede yer almıştır. Berlin Gençlik ve Çocuk Dairesinin Ergen/Çocuk çalışmalarında Pedagog / Terapist olarak çalışmıştır.

  Çalışmalarını dünyanın en büyük çocuk köyü olan SOS - Kinderdorf'un Aile ve Çocuk Eğitim Merkezinde terapist olarak devam ettirmiş ve ayrıca bu kurumda ''Okul Öncesi Öğretmeliği ve Pedagoji'' alanlarında ''Eğitmenlik ve Danışmanlık'' yapmıştır.

  SOS - Kinderdorf'un yıllık bülteninde ''Kreatif Terapi'' , ''Provokatif Terapi'' ve ''Aile Meclisi'' modellerindeki yetkinliği ile tanıtımı yapılmıştır.

  SOS - Kinderdorf dahilinde kurulan Proje / Eğitim merkezinde öğrencilere ''Terapötik Görüşme Teknikleri'' ve ''Çocuk Gelişimi'' derslerini vererek ''DOZENT'' ünvanını kazanmıştır.

  İEK - Berlin'de katıldığı yoğunlaştırılmış Dans ve Hareket Terapisi eğitimiyle birlikte ''Dans ve Hareket Pedagogu'' , ''Dans ve Hareket Pedagojisi Eğitmenliği'' ve ''Dans ve Hareket Terapisti'' ünvanlarını almıştır.

  İEK – Berlin’de katıldığı yoğunlaştırılmış Oyun Terapisi eğitimiyle birlikte ‘’Oyun Pedagogu’’, ‘’Oyun Terapisti’’, ‘’Otojen Gevşeme Eğitmeni’’, ‘’Oyun Terapisi Eğitmeni’’ ve ‘’Oyun Pedagojisi Eğitmeni’’ yetkinliklerini almıştır.

  Birçok sempozyum ve seminerlerde Üniversite ve Derneklerde konuşmacı olarak yer almıştır. Farklı platformlarda Pedagoji ve Çocuk Psikolojisine dair yazarlık yapmanın yanısıra, farklı kanallarda da canlı yayınları ile çocuk psikolojisi alanında bilgilendirmede bulunmuştur.

  Pedagoji İstanbul Danışma Merkezinde çocuk, ergen ve ailelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

   

   

Parla Anaokulu